شاخص ترکیبی رتبه اقتصادی کشورهای مهم منطقه آسیای جنوب غربی و دورنمای آن

نویسندگان

چکیده

جوامع امروزی بسته به درجه تحقق اهداف خود اقدام به تدوین برنامه‌هایی می‌کنند تا با عمل به آنها میزان دستیابی به چشم انداز خود را سهل‌تر و سریع‌تر نمایند. در سند چشم‌انداز 20 ساله، ایران کشوری توسعه‌یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه می‌باشد. همچنین از دیگر اهداف این سند، تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین‌الملل است. ; در این گزارش با استفاده از آمارهای اقتصادی جمع آوری شده از کشورهای منطقه به ترکیب متغیرهای اقتصادی که نقش عمده‌ای در تعیین وضعیت اقتصادی دارند، خواهیم پرداخت که این محاسبات با استفاده از دو روش آماری و ریاضی انجام می‏شود. تفاوت این دو روش در وزن‌دهی به شاخص‌های مورد استفاده‌ای است که در متن گزارش به تفصیل در مورد آنها بحث شده است. در نهایت نیز از نتایج دو روش به رتبه بندی کشورهای منطقه آسیای جنوب غربی می‌پردازیم.;

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Composite Indicator of Economic Ranking of Important South West Asian Countries and Its Forecast

چکیده [English]

Bounded to the level of success that different economies obtain in pursuing their goals and objectives, they prepare plans which through implementing them, achieving their goals would became easier and quicker. ;
In Iran’s 20 year vision document, Iran should become a developed country and should obtain first rank in economy, technology and science among region countries.;
In this report, with the use of data envelopment method and the benefit of doubt approach, through using linear programming method we have composed up different macroeconomic variables of the countries of the region. Once the result was obtained we have provided the ranking of the countries in each year between the year 2002 and 2007. This method was first used by Emanatan Emakrishna.;
On the other hand the other method that we have used in this report is the widely used equal weigh approach of simple averaging method.;
In the end we found out that among the eight countries of south west Asia considered for this research work Iran’s ranking was at most five in the years from 2002 to 2007. This finding was supported by both of the methods. The forecast of these rankings also did not indicate any change in Iran’s regional ranking;

کلیدواژه‌ها [English]

  • Composite Indicator
  • Forecasting
  • Economic Position
  • time series
  • Data Envelopment Analysis