رویکرد آینده پژوهی به آینده انرژی در ایران

نویسنده

چکیده

آینده‌پژوهی در مورد انرژی یکی از مباحثی است که با توسعه‌ پایدار و پیوستگی همه جانبه کشورهای جهان به یکدیگر ارتباطی ساختاری دارد. بنابراین لازم است آینده انرژی در ایران با عنایت به این دو محور معین شود. با عنایت به الزامات توسعه‌ پایدار، موضوع کاهش آلایندگی انرژی محوری است که در آینده‌نگری در مورد انرژی باید به آن توجه شود. در نهایت لازم است برخوردی مسئولانه در بهره‌برداری از امکانات انرژی در کشور ایجاد شود که در کنار آن شناسایی منابع، تدوین راهبرد برای ایجاد انگیزه لازم برای ظهور انرژی‌های جایگزین و تجدیدپذیر، تأمین نیازهای سرمایه‌ای بخش انرژی، برخورد عادلانه با مصرف‌کنندگان و بنگاه‌های آسیب‌پذیر و کارآمد بودن مدیریت تولید و مصرف انرژی باید برنامه‌ریزی شود. تحقیقات نشان داده است که بخش انرژی آن قدر بزرگ است که سرمایه‌های خطرپذیر را جذب کند و در نهایت تمام نشانه‌های وجود دانش فنی بازدارنده در بخش انرژی مشاهده می‌شود. در این چارچوب جایگزینی سوخت‌های فسیلی یک چشم‌انداز اجتناب‌ناپذیر است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Futurist Approach to Futurology of Energy in Iran

چکیده [English]

;
Futurology of energy in one of the topics deeply linked to sustainable development and global links between the countries. Given this, it is essential to see energy prospects in Iran on the basis of the above two links. Sustainable development requires a clean energy and reduction of pollution. This means a responsible approach to energy utilization should be adopted on both production and consumption sides. Moreover, attempts should be made to discover all sources of energy, design the strategy of creation of incentives to increase availability of renewable as well as substitutes for fossil fules, provide adequate capital for development of energy sector, adopt a fair approach to vulnerable consumers and small businesses and efficient management of energy production and consumption. The research shows that energy sector is large enough to attract venture capital and that the backstop technology has already become available. Hence, substitution of fossil fuels is an unavoidable prospect;

کلیدواژه‌ها [English]

  • Energy Section
  • Future Study
  • sustainable development
  • Strategy Design