تأملی برطرح تشکیل باشگاه انرژی در سازمان همکاری شانگهای

نویسنده

چکیده

سازمان همکاری شانگهای از جمله سازمان‌های منطقه‌ای است که در آغاز هزاره سوم میلادی با هدف اعتمادسازی بین کشورهای عضو و مبارزه با تروریسم، افراط گرایی مذهبی و جدایی‌طلبی و نیز به منظور مقابله با هژمونی یک‌جانبه‌گرای ایالات متحده آمریکا در نظام بین‌الملل، با عضویت کشورهای چین، روسیه، کشورهای آسیای مرکزی (به استثنای ترکمنستان) و عضویت ناظر ایران، هند، پاکستان و مغولستان تشکیل شده‌ است. به موازات پویایی‌های سال‌های اخیر در حوزه‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی، ایده تشکیل «باشگاه انرژی»با هدف هماهنگ ساختن خط مشی‌های عرضه و تقاضا، تأمین امنیت خطوط انتقال، رشد همکاری‌های اقتصادی بین کشورهای عضو و نیز سازگاری با تحولات جدید در عرصه اقتصاد جهانی در نشست سال 2006 سران در آستانه قزاقستان به تصویب رهبران کشورهای عضو رسید. مقاله حاضر به شیوه توصیفی – تحلیلی با مبنا قرار‌دادن این تحول مهم، به منظور درک بهتر شرایط کنونی سازمان همکاری شانگهای ضمن طرح مبانی نظری بین‌حکومت‌گرایی، نومنطقه‌گرایی و نظریه کانتوری و اشپیگل، با نگاهی آسیب‌شناسانه به مهم‌ترین فرصت‌ها و چالش‌های پیش‌روی این سازمان در تحقق ایده تشکیل «باشگاه انرژی»می‌‌‌پردازد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Glimpse on the Plan for the Establishment of an Energy Club in Shanghai Cooperation Organization

چکیده [English]

Shanghai Cooperation Organization (SCO) is a regional organization which was established at the beginning of the third millennium aimed at confidence-building among member countries, struggling against terrorism, religious extremism and separatism as well as confronting the U.S. unilateral hegemony in the international system. Its members are China, Russia, Central Asian countries (except for Turkmenistan). Iran, India, Pakistan and Mongolia have observer status in this organization. As SCO experienced a major dynamism in political, security and economic fields, the idea of establishing an "energy club" aimed at coordinating the policies of supply and demand, ensuring energy supply security, enhancing economic cooperation among member countries and adapting with new developments in the global economy was ratified in 2006 during the summit meeting in Astana, Kazakhstan. This article studies the most important opportunities and challenges facing SCO in realizing the idea of the establishment of an "energy club". The author uses a descriptive-analytical method and draws upon the theories of Cantori and Spiegel and those related to intergovernmentalism and neo-regionalism

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shanghai Cooperation Organization؛
  • Energy Club
  • Economic Integration؛ Intergovernmentalism؛
  • Neo-regionalism؛