مبانی حقوقی تجارت الکترونیکی

نویسندگان

چکیده

تأثیر اینترنت در تمام سطوح، تحولات زیادی ایجاد نمود از جمله اینترنت در تجارت بین‌الملل بسیار مؤثر واقع شد. ابعاد اقتصادی و جنبه‌های حقوقی این تحول رشته‌های نوینی را در حوزه‌ی علوم اقتصاد، کامپیوتر و حقوق ایجاد نمود و حقوق تجارت الکترونیکی از جمله عرصه‌های نوین این رشته است.; این مقاله تلاش کوچکی است تا ضمن آشنایی با ماهیت و قلمروی تجارت الکترونیکی، نگاهی نیز به برخی ابعاد حقوقی تجارت الکترونیکی داشته باشیم.; در این مقاله با تاریخچه تجارت الکترونیکی، تعریف و اهمیت حقوق تجارت الکترونیک، آشنا می‌شویم. مهم‌ترین حوزه‌ی حقوق تجارت الکترونیکی یعنی قراردادها و مسائل حقوقی مرتبط با آن است که آشنایی با زوایای مختلف آن اعم از پرداخت الکترونیک، اسناد الکترونیکی و امضای دیجیتالی است که به طور تطبیقی مورد بررسی قرار می‌گیرد و در نهایت با توجه به ظرفیت‌های حقوقی گشورمان، راهکارهای عملی ارائه می‌گردد.;

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legal Foundations of Electronic Commerce

چکیده [English]

One of the important developments during the recent decades has been the emergence of Internet. Its impact has been very vast covering numerous fields including international commerce. The economic dimensions and legal aspects of this innovation created new disciplines in the field of economic sciences, computer and law. Electronic commerce law is among them. The volume of electronic commerce in the world is growing in an unprecedented way.;
This article tries to make the reader familiar with the nature and domain of electronic commerce law.;

کلیدواژه‌ها [English]

  • Law
  • Commerce
  • Electronic Commerce
  • International Commerce
  • Documents
  • signature