تجربه جدید در ترکیه؛ تقابل گفتمان‌ها

نویسنده

چکیده

ترکیه امروز حاوی بازیگران متعددی است که حوزه‌های تاریخی، فرهنگ و حتی فلسفه و اندیشه سیاسی قرن بیستم را دربرمی‌گیرند و در سطوح ملی، منطقه‌ای و جهانی تأثیرگذارند. از این‌رو درک تحولات جدید این کشور با اتکاء به تحلیل‌های تک متغیره و یا مبتنی بر روابط یک طرفه ممکن نیست. مقاله حاضر مراحل مختلف، منابع متنوع، چالش‌ها و نیز مناسباتی را مطرح می‌کند که در آن عرصه‌ها و سیاست خارجی‌،خاص یک دولت اسلام‌گرا در حال شکل‌گیری است. البته هنوز زود است که درباره خواص اصلی این سیاست خارجی سخن برانیم، اما مشخص است که گسترش روابط با جهان اسلام و نیز کوشش‌ها برای آشتی مجدد با جنبه‌هایی از عثمانی‌گری، جایگاه بلندی در آن خواهد داشت و بدین ترتیب منابع این سیاست خارجی جدید را می‌توان آمیزه‌ای از اسلام‌گرایی ترکی و یک ملیت‌گرایی سنت‏مأبانه ترکی دانست

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A New Experience in Turkey: Confrontation of Discourses

چکیده [English]

;
At the present time, Turkey contains many factors who are involving in various historical, cultural, political and even philosophical spheres and are influential at the national, regional and international levels. Therefore, understanding the new developments in this country is not possible only through relying upon analyses based on one variable. The present article addresses different stages, various resources as well as relations based on which the foreign policy of an Islamist government is forming. Of course, it is too soon to speak of the main features of such a foreign policy, but, it is clear that expanding relations with the Islamic world and making efforts for reviving some aspects of Ottoman rule would have a high position in it. Therefore, the sources of this new foreign policy are a combination of Turkish Islamism and a kind of traditional Turkish nationalism. ;

کلیدواژه‌ها [English]

  • regional
  • relying upon
  • Foreign Policy
  • Turkey
  • Islamist government