معاهده لیسبون: گامی دیگر در وحدت اروپا

نویسنده

چکیده

سیر همگرایی در اروپا با فراز و نشیب‌های فراوانی روبرو بوده است. از زمانی که اندیشه وحدت اروپا مطرح شد، طراحی و تدوین نهادها و سازکارهای لازم برای تحقق این اندیشه در رأس اولویت‌های کشورهای پیشگام در این مسیر قرار گرفت. با گسترش و تعمیق روند هم‌گرایی در اروپا نیاز به اصلاحات در ساختارها و نهادها بیش از پیش احساس گردید. در واقع، هر یک از مراحل گسترش و تعمیق اصلاحات نهادی خاص خود را می‌طلبید. انجام این اصلاحات نیز در هر مرحله با چالش‌هایی روبرو بوده که عمدتاً از اختلاف دیدگاه‌ها در میان کشورها بر سر مفهوم هم‌گرایی در قالب اتحادیه اروپا ناشی می‌شود. ; مقاله حاضر در پی آن است تا ضمن مرور مراحل شکل‌گیری اتحادیه اروپا، به بررسی اصلاحات نهادی پیشنهادی در معاهده لیسبون که به دنبال شکست پروژه قانون اساسی اروپا به منظور کارآمدتر و دموکراتیک‌تر ساختن ساختار اتحادیه اروپا ارائه شده بپردازد و پیامدهای آن را برای آینده اتحادیه اروپا مورد بحث قرار دهد;

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Lisbon Treaty: Another Step Towards European Unity

چکیده [English]

The process of European integration has faced many ups and downs. Since its inception, when the idea of European unity got close to its operational stage, designing necessary institutions and mechanisms was placed on the top agenda of pioneer countries. As the process of European integration expanded and deepened, the need for reforms in structures and institutions was increasingly felt. In fact, each stage of expansion and deepening required some specific institutional reforms. Implementing these reforms at every stage faced challenges resulted from differences between countries over the concept of integration in the framework of the European Union. ;
While reviewing the formative stages of the European Union, the present article tries to study the proposed institutional reforms stipulated in the Lisbon Treaty formulated following the failure of European Constitution project. These reforms aim at making the structure of EU more efficient and more democratic. Finally, the consequences of the ratification of the Lisbon Treaty for the future of the EU are discussed. ;

کلیدواژه‌ها [English]

  • European Union
  • Lisbon Treaty
  • European Unity
  • Regional Integration