آینده محیط امنیتی آسیا؛ متغیرهای تأثیرگذار

نویسنده

چکیده

در مقاله حاضر نویسنده متغیرهای تاثیر گذار بر اینده محیط امنیتی اسیا را تبیین کرده است. این متغیرها طیفی از توسعه اقتصادی شتاب الود تا دگرگونی های درون کشورها و از همه مهمتر روند ظهور چین و هند به عنوان دو قدرت بزرگ را در بر میگیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Future of Asian Security Environment: Determining Variables

چکیده [English]

The author explains the determining variables involving in the future of Asian security environment. These variables include a wide range of issues such as fast development, domestic changes and more importantly the emergence of China and India as two major powers

کلیدواژه‌ها [English]

  • Security environment
  • change
  • emergence of new powers