فعالیت‌های هسته‌ای کره شمالی: بحرانی مستمر

نویسنده

چکیده

ادعای اصلی مقاله حاضر این است که بین موضوع هسته‌ای ایران و کره شمالی تفاوت‌های جدی وجود دارد که می‌توان آنها را در دو مورد زیر خلاصه کرد؛; 1. منطقه‌ای که کره شمالی در آن واقع شده است و; 2. روابط نزدیک کره شمالی با چین به عنوان عضو دائم شورای امنیت و یک قدرت جهانی.; این دو ویژگی باعث شده روند برخورد قدرت‌های بزرگ با پرونده کره شمالی به مراتب متفاوت‌تر از برخورد آنها با موضوع هسته‌ای ایران باشد.;

عنوان مقاله [English]

North Korea’s Nuclear activities an enduring Crisis

چکیده [English]

This article argues that the main differences between the Iran’s nuclear file and the North Korean one can be summarized in two points: 1) the regional context of two countries and 2) close relationship between North Korea and China, as one of the permanent members of UNSC and an emerging great power. These differences have generated two different track for the two countries’ files.