نقد و بررسی کتاب جهانی شدن، قدرت و دموکراسی

نویسنده

چکیده

کتاب «جهانی شدن؛ قدرت و دموکراسی» اثر مارک اف. پلانتر و الکساندر اسمولار، در واقع مجموعه‌ی منسجم و گزیده‌ای از مقالات برخی از مهم‌ترین نویسندگان علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در مورد سرشت نظام بین‌الملل پس از جنگ سرد و تأثیر آن بر گسترش دموکراسی است. کتاب در قالب چهار فصل و ده مقاله تنظیم شده که در اینجا ابتدا مطالب هر فصل تبیین می‌شود و سپس در بخش ارزیابی، مورد نقد و ارزیابی قرار می‌گیرد