ترکیه؛ اسطوره‌زدایی از مفهوم امنیت ملّی

نویسنده

چکیده

اهمیت ارتش ما رو به افزایش است زیرا ارتشیان در تقابل با جمهوری، دموکراسی و سکولاریسم قرار دارند . مسقود ییلماز، نخست وزیر سابق ترکیه، رهبر حزب مام میهن و شریک ائتلاف دولتی سه حزب در فاصله سال‌های 2000-1999، در 4 اوت 2001 سخنانی ایراد کرد که باعث جدایی و انشقاق سیاسی گردید. در آن سخنرانی، ییلماز حول این موضوع بحث کرد که سیاست‌های ترکیه، توسط «سندرم امنیت ملی» سرکوب شده‌اند و این مسئله صرفاً جهت دموکراتیزه کردن و همگرایی سیستم سیاسی ترکیه برای الحاق به اتحادیه اروپا، صورت گرفته است. علاوه براین وی تأکید کرد که مجامع سیاسی و عمومی، مفهوم امنیت ملی را مورد بحث و بررسی قرار دهند. با این حال به نظر می‌رسد دستورالعمل ییلماز حاکی از آن می‌بود که امنیت ملی به عنوان ابزاری برای مشروعیت بخشیدن به نقش نظامیان در امور غیرنظامی، مورد استفاده قرار گیرد، به خصوص آنکه ارگان‌های نظامی و حامیانشان براین امر تأکید داشتند که تقدم بخشیدن بر سکولاریسم غیرقابل انفکاک از رژیم، بیش از اصلاحات دموکراتیک اولویت دارد. از طرف دیگر، اتحادیه اروپا یک برنامه اصلاحات سیاسی طرح‌ریزی کرده است که طبق آن، ترکیه می‌بایست تا پایان سال 2003 شرایط لازم برای پیوستن به اتحادیه اروپا و شروع گفتگوها بدین منظور را احراز کرده باشد. اهمیت روبه فزونی مفهوم امنیت ملی، با اقدامات اساسی اتحادیه اروپا در جهت فرآیند دموکراتیزاسیون در ترکیه، تنافض و تنش پیدا کرده است. سخنان مسعود ییلماز در خصوص مسائل نظامی، در حال کمرنگ شدن بود که یکی از فرماندهان نظامی که توسط ستاد کل ارتش معرفی شده بود، با انتشار سندی چهار صفحه‌ای، ییلماز را به سختی مورد انتقاد قرار داد. انتظار نمی‌رفت که سخنان ییلماز به طور اساسی و مؤثر، سیاست‌هایی را که از پیش طرح‌ریزی و تعیین شده بودند، دگرگون نماید. اهمیت این سخنرانی در آن است که در نوع خود، اولین نمونه می‌باشد