کاوشی در ساختار و کارنامه مجمع پارلمان‌های آسیایی برای صلح

نویسنده

چکیده

در سال 1999 نهاد جدیدی در صحنه بین‌الملل تأسیس شد که به «مجمع پارلمان‌های آسیایی برای صلح» مشهور گردید. هدف اولیه‌ی تأسیس این سازمان آسیایی، ایجاد اُرگانی قدرتمند در صحنه روابط منطقه‌ای کشورهای آسیایی، مشابه با «پارلمان اروپا» بوده است. این مجمع که تا به امروز شش اجلاسیه برگزار کرده است، قرار است اجلاسیه هفتم خویش را در سال 2005 در تهران پایتخت ایران برگزار نماید. به این جهت در این مقاله تلاش بر آن است که ضمن بیان تاریخچه و ارزیابی کوتاهی از فعالیت‌های این سازمان ارائه نماییم