درنگی در آرای سرسخت‌ترین مدافع لیبرال دموکراسی، عقلانیت در فلسفه سیاسی پوپر

نویسنده

چکیده

کارل پوپر در وین به دنیا آمد، اما وطنش اتریش را ترک کرد و سرانجام در بریتانیا مسکن گزید و شهروند بریتانیا شد و در مدرسه اقتصاد و علوم سیاسی لندن به تدریس پرداخت. اما در مورد پوپر ترک وطن اختیاری نبود، بلکه برآمدن فاشیسم در دهه 1930 در اروپای مرکزی او را مجبور به جلای وطن کرد. او در 1937 اتریش را ترک کرد؛ نخست به نیوزیلند رفت و در آنجا اقامت گزید تا آنکه در سال 1946 در لندن به چهره‌ای جنجالی تبدیل شد. شخصیت‌های هردو جناح چپ و راست میانه به تأثیرپذیری از او اعتراف کردنده‌اند. پوپر به عنوان مدافع سرسخت دموکراسی لیبرال شهره شد و بنابراین جای شگفتی نست که در سال 1965 از دولت بریتانیا لقب «سِر» گرفت