سیاست نئوامپریالیستی آمریکا در عراق، با ناسازه مواجه است. عراق؛ گام نخست در کریدور خاورمیانه بزرگ

نویسنده

چکیده

بیش از یک دهه از فروپاشی شوروی، تحولات بین‌المللی به سمتی در حال گذار است که میزان تأثیرگذاری ایالات متحده را در همه تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، روزبه‌روز افزایش داده است. این وضعیت با تهاجم عراق به کویت در سال 1990 به تدریج شکل گرفت و با وقوع حوادث 11 سپتامبر 2001 و آغاز اجرای استراتژی‌های جدید ایالات متحده در خاورمیانه، به‌خصوص عراق، تکمیل شد. بدون تردید حوادث 11 سپتامبر به واسطه رویکرد نوین قدرت، نه تنها دارای پیامدهای جدیدی در سیاست بین‌الملل بوده بلکه اثرات آن بسیار عمیق خواهد بود. ایالات متحده -که تعریف منافع ملی خود را در غیاب قدرت شوری بسیار دشوار یافته بود- فرصت‌طلبانه از این حوادث بهره‌برداری کرده و عناصر تعیین‌کننده منافع خود را آشکارتر ساخت. از آن به بعد ویژگی‌ها و مفاهیم جدیدی همچون «مبارزه علیه تروریسم جهانی» نیز در گفتمان مسلط سیاست بین‌الملل به‌خصوص درعرصه امنیت بین‌الملل دیده شده؛ به عبارت دیگر امپریالیسم آمریکایی بدون دشمن تراشی نمی‌تواند به مطالع خود دست یابد