تدبیرهای ایران توان آینده‌نگری را از آمریکاییها گرفت

نویسنده

چکیده

خوشحالم که در جمع نخبگان این شهر مقدس، سخن می‌گویم. با توجه به موضوع بحث که به مناسبت این روزها به تجربه‌های انقلاب اسلامی ایران مربوط است، مایلم با این گزاره سخن خود را آغاز کنم که به حسب واقعیت‌های غیرقابل انکار، اصل نهضت اسلامی و جایگاه عظیم آن، خارج از پیش‌بینی قدرت‌های بزرگ بوده است. پیروزی انقلاب از همان آغاز، غیرقابل تصور بود، همچنان که تشکیل نظام اسلامی، بقا و استقرار آن به رغم انواع توطئه‌ها برای جهانیان حیرت‌آور بود و همچنان که امروز نیز هست. تحقق شعار استقلا، آزادی و جمهوری اسلامی که اصلی‌ترین پیام انقلاب اسلامی است استقلال به مفهوم نفی سلطه بیگانه و ضداستعماری آزادی به معنای نفی استبداد و تحقق حاکمیت ملی و جمهوری اسلامی به مفهوم استقرار نظام مردم‌سالاری دینی است، برای بسیاری از ناظران بین‌المللی باورناکردنی بود