شرکت ملی صنایع پتروشیمی به نقادی شبکه تحلیل‌گران (دانشگاه صنعتی شریف) پاسخ می‌گوید: پتروشیمی و نقد شبکه تحلیل‌گران

نویسنده

چکیده

سردبیری محترم نشریه وزین راهبرد ; احتراماً؛ عطف به مقاله درج شده در شماره 30 آن نشریه محترم، خواهشمند است دستور فرمایید با عنایت به درخواست عده‌ی زیادی از خوانندگان آن نشریه محترم به منظور روشن شدن اذهان عمومی، پاسخ این شرکت چاپ گردد. ضمناً به استحضار می‌رساند که در جوابیه حاضر، ما کوشیده‌ایم به نوشته‌هایی که تحت عنوان «طرح پرسش‌ها و نگرانی‌هایی درباره استراتژی توسعه صنعت پتروشیمی- انتشار یافته توسط شبکه تحلیلگران تکنولوژی ایران و همچنین انتشار یافته در شماره 30 نشریه راهبرد تحت عنوان تراژدی صنعت پتروشیمی ایران» آمده است پاسخ گوییم و امیدواریم پاسخ‌های قید شده، مورد عنایت واقع گردد;