اروپا و آمریکا باید به اختلاف خود در قبال مسائل هسته‌ای ایران، پایان دهند، دو سوی آتلانیک؛ ضرورت اتحاد استراتژیک

نویسنده

چکیده

مسئله هسته‌ای ایران دو آزمون حیاتی را برای ایالات متحده و اروپا مطرح می‌کند. اول اینکه آیا بعد از اختلاف عمیقی که درباره عراق به وجود آمد آمریکا و اروپا می‌توانند درباره این مسئله که برای آنها و جهان اهمیت زیادی دارد، با یکدیگر همکاری کنند و دوم آیا منصرف کردن یک کشور مبتکر و مصصم برای دست‌یابی به سلاح‌های هسته‌ای از طریق ابزار نظامی محدود ممکن است. این دو آزمون به شدت به هم مرتبطند. اختلاف تلخی که به خاطر موضوع عراق در بین کشورهای آتلانتیک رخ داد بر این امر تأکید داشت که بهترین تضمین خلع سلاح‌های کشتار جمعی چیست، آیا از طریق سرنگونی رژیم صدام حسین و از راه نظامی میسر است یا تکیه بر بازرسی‌های دقیق بین‌المللی