با مروری بر معاهده‌ها و کنفرانس‌های منع آزمایش‌های هسته‌ای «N.P.T» و «C.T.B.T» در ترازوی نقد

نویسنده

چکیده

پیدایش سلاح‌های هسته‌ای، مفاهیمِ جنگ، صلح و امنیت را دگرگون ساخت. براین اساس استراتژی کلان عصر هسته‌‌ای در نظام دوقطبی بر مبنای بازدارندگی استراتژیک استوار گردید و این به معنای حفظ سلاح‌های هسته‌ای به شمار می‌رود. از این رو، به نظر می‌رسد که خلع سلاح هسته‌ای کامل، واقعاً غیر عملی است و هیچ یک از قدرت‌های هسته‌ای نیز تاکنون تمایلی به این مقوله نشان نداده‌اند. در زمینه کنترل سلاح‌ها و آزمایش‌های هسته‌ای، اقدامات متعددی تاکنون صورت گرفته است