چالش های مدیریت حمل و نقل و ترافیک شهری در تهران

نویسنده

چکیده

این مقاله بر مشکلات گوناگون حمل و نقل تهران متمرکز شد هو به ویژه مسئله میزان مصرف سوخت را مورد توجه قرار داده است. براین اساسْ، مسئولان کلان شهرهایی چون تهران چاره ایی ندارند جز این که برنامه ریزی علمی و مداوم ردر حوزه حمل و نقل شهری را جدی بگیرند و اقداماتی در این چارچوب انجام دهند. ذکر چنین برنامه ای و پیشنهاد سیاست های راهبردی، بخش پایانی مقاله است.

کلیدواژه‌ها