حساسیت CNG در سیاست راهبردی انرژی کشور

نویسنده

چکیده

با روند کنونی خودروهایی که با فن‌آوری قدیمی و تفکر یارانه‌ای در کشور تولید می‌شوند، روز به روز مشکلات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی کشور افزایش خواهد یافت. امروزه در بیشتر کشورها، طرح‌های ملی بلندمدتی را جهت جایگزینی گاز طبیعی فشرده به عنوان سوخت متداول در خودروها پایه‌ریزی کرده‌اند. کشور ایران با در اختیار داشتن حدود 5/15 درصد ذخایر گاز طبیعی دنیا، موقعیت ممتازی را در جایگزینی گاز طبیعی فشرده (CNG) داراست؛ هم اکنون، بنزین با هزینه هنگفتی وارد کشور شده و با پرداخت یارانه کلان برای این سوخت، سرمایه ملی مملکت به هدر می‌رود. گرچه از نظر اقتصادی، فرایند جایگزینی گاز طبیعی فشرده با بنزین به سرمایه‌گذاری فراوان نیاز دارد، مطالعات نشان می‌دهد که این سرمایه‌گذاری‌ها کاملاً برگشت‌پذیر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها