تبیین نگرش امنیتی و اهداف چهارگانه هژمونی آمریکا در عراق

نویسنده

چکیده

عراق از جمله کشورهایی است که سیاست خارجی آمریکا در قبال آن طیف متفاوت رفتاری را همراه داشته است. حمایت کامل نظامی، تسلیحاتی و اطلاعاتی از عراق در جهت «مهار ایران» در مقطع زمانی جنگ ایران و عراق در زمان ریاست جمهوری ریگان، قطع حمایت‌های مذکور از عراق و تلاش در جهت مهار همزمان ایران و عراق در مقطع زمانی دهه 1990 در قالب دکترین «مهار دو جانبه» و نهایتاً جمع‌بندی رئیس جمهوری سابق آمریکا (بیل کلینتون) مبنی بر تغییر رژیم عراقی و برقراری حکومتی دموکراتیک، میراثی به یادماندنی از رؤسای جمهور آمریکا بر روی میز ریاست جمهوری جورج بوش بوده است