بازخوانی یک کتاب؛ ایران و عراق در فراسوی جنگ‌های خلیج فارس

نویسنده

چکیده

آثار و نوشته‌های مربوط به تحولات بین‌المللی و منطقه‌ای را اصولاً می‌توان به سه‌گونه طبقه‌بندی کرد; 1- کتاب‌های تاریخی و توصیفی که از سوی مورخان برجسته و یا آماتور پیرامون تحولات سیاسی در سطح بین‌المللی و یا منطقه‌ای درباره روابط میان کشورها نوشته‌ می‌شود. برخی از این آثار با تکیه بر اسناد و نوشته‌های معتبر از ویژگی مهمی برخوردار هستند؛ ; 2- کتاب‌های نظری و مفهومی که معمولاً از سوی اساتید دانشگاه‌ها برای نهادینه کردن درک تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی نوشته شده و با ارائه چارچوب‌های نظری درصددند تا درک مشترک از تحولات بین‌المللی به دست بدهند