کُردها و عراق پس از صدام

نویسنده

چکیده

در زویتا در عراق، نیروهای نظامی خود را برای تهاجم آمریکا آماده می‌سازند. سربازان در حالی که تفنگ‌های نو و براق ای کی-47 را بر دوش خود حمل می‌کنند و لباس‌های استتار بر تن دارند در محوطه‌ای که برای سان و رژه تدارک دیده شده، هوشمندانه رژه می‌روند. در همان حوالی، پرچم سه رنگی با نشان خورشید در اهتزاز است که تعلق به سرزمینی دارد که آنان برای دفاع از آن تعهد سپرده‌اند. سربازان حین عبور از جایگاه، نام آن سرزمین یعنی کردستان را فریاد می‌کردند