در پرتو دکترین نوین سیاست خارجی آمریکا؛ نظم جهان آینده

نویسنده

چکیده

هنگامی که در کادر رهبری تغییراتی صورت می‌گیرد، کسانی که تازه برسرکار آمده‌اند اغلب این اعتقاد را پیدا می‌کنند که کسانی که قبلاً بر سرکار بوده‌اند از آنچه گمان می‌رفت بسیار بدتر بوده‌اند. این احساس به ویژه در دولت بوش به شکل بسیار شدید وجود دارد، شاید به این دلیل که دوران تصدی بیل کلینتون در حد فاصل دوره زمامداری یک پدر و پسر قرار داشته است. برای افرادی که در دولت بوش خدمت می‌کنند بسیار ساده است که گمان کنند پس از یک دوره فترت ناخوشایند هشت ساله خانواده بوش باردیگر زمام امور را در دست گرفته است