بنیادهای فکری القاعده و وهابیّت

نویسنده

چکیده

به دنبال حوادث یازدهم سپتامبر و حمله به ساختمان‌های تجارت جهانی، آمریکایی‌ها انگشت اتهام را بلافاصله به سوی القاعده و بن‌لادن متوجه ساختند. صرف نظر از اینکه این اتهام با واقعیت مقرون بوده یا خیر، آمریکا تدارک حمله وسیعی را برای سرنگونی رژیم طالبان در افغانستان که پناهگاه القاعده و بن‌لادن بود صورت داده و سرانجام با انجام حملات، آنان را به ظاهر از افغانستان اخراج نمود. هنوز هم بسیاری در دنیا بر این باور هستند که حملات یازدهم سپتامبر کار دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا جهت زمینه‌سازی برای یورش جهانی آمریکا بوده است