سویمندی سیاست خارجی ایران در قبال اتحادیه اروپا

نویسنده

چکیده

روابط خارجی ایران به‌ویژه با پیروزی انقلاب اسلامی دچار فراز و نشیب‌های سیاسی متعددی شده است که در این میان بحران گروگانگیری در ایران و لبنان، بحران سفارتخانه‌ها، مسئله سلمان رشدی، ماجرای میکونوس و ... از نمونه‌های برجسته به شمار می‌رود، با وجود این، رویدادهای فوق موجب این امر نگردید که اروپا روابط سیاسی خود را با ایران انقلابی قطع نماید و تنها به سیاست تحریم اکتفا گردید