نظریه‌های اخلاقی در اسلام

نویسنده

چکیده

در تاریخ تفکر اسلامی، اخلاق در حوزه‌های بسیاری مورد بحث قرار گرفته است. بیشتر این مباحث مبتنی بر دیدگاه‌های اخلاقی مطرح شده در قرآن و احادیث پیامبر اکرم (ص) است. فقه اسلامی با مشکلات نظری و عملی زندگی اخلاقی ارتباط مستقیم دارد. مکاتب کلامی هر یک از منظرهای مختلف خود به مسائل اخلاقی پرداخته‌اند. عرفان اسلامی معمولاً خود را نوعی طریق تهذیب و تزکیه اخلاقی می‌داند. تقریباً همه فیلسوفان اسلامی رساله‌ای مستقل در باب اخلاق نگاشته‌اند و حتی برخی به عنوان فیلسوف اخلاق شناخته می‌شوند