با نگاه به کشورهای در حال توسعه؛ منطقه‌گرایی و تبیین روابط بین‌الملل

نویسنده

چکیده

روابط بین‌الملل به عنوان یک رشته علمی، با وجود قدمت نه چندان زیاد، نظریه‌ها و مکاتب مختلف را در درون خود پرورش داده است و شاید هم از منظری دیگر بتوان گفت: تعدد تئوری‌ها و نظریات، هرچند سبب پیچیدگی و عدم انسجام علمی آن می‌شود، با این حال در توسعه و پیشرفت این رشته نقش به سزائی ایفا می‌کند