پیرامون مواضع اخیر آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران

نویسنده

چکیده

عملیات تروریستی یازدهم سپتامبر در امریکا که سمبل‌های قدرت اقتصادی و نظامی امریکارا هدف قرار داد، از سویی ارکان حکومت امریکا را به لرزه درآورد، به‌گونه‌ای که دولت بوش تا 48 ساعت پس از حادثه هیچ کنترلی بر اوضاع کشور نداشت و از سوی دیگر برای اولین بار در دهه‌های اخیر تصویر جدیدی از مردم امریکا را به نمایش گذاشت. در این تصویر مردم بی‌دفاعی به نمایش درآمدند که مورد ظلم و تجاوز قرار گرفته بودند و همین مسئله مظلوم واقع شدن به نوعی چهره محبوبی را از مردم امریکا در اذهان و افکار عمومی جهانیان ترسیم نمود. ای کاش این چهره محبوب، برای مدتی باقی می‌ماند. دولت امریکا می‌توانست به‌گونه‌ای عمل کند تا این چهره حفظ شود، ولی متأسفانه از روز سوم حادثه و پس از تشکیل اولین جلسه شورای امنیت ملی، امریکا با همان چهره همیشگی خود ظاهر شد و بار دیگر تبدیل به مظهر زورمداری، گستاخی و سلطه‌طلبی گردید و اشتباهات گذشته را مجدداً تکرار کرد