به روایت پیتر مورفی؛ 11 سپتامبر در مونولوگ 5 روشنفکر آمریکایی

نویسنده

چکیده

پس از حوادث 11 سپتامبر 2001 در نیویورک، تفاسیر گوناگونی پیرامون این حوادث از سوی روزنامه‌نگاران و پس از آنها از سوی نخبگان، تحلیل‌گران و روشنفکران ارائه شد. چهار تن از روشنفکران سرشناس آمریکایی پس از این رویداد، نظرات خود را منتشر کردند: اسلاوی ژیژک، نوآم چامسکی، استانلی فیش و ادوارد سعید. نظرات اینان در جامعه آمریکایی با واکنش‌های متفاوتی روبرو شد.

کلیدواژه‌ها