تکثرگرایی، تکثرگرایی؛ از اصول تا بازنگری

نویسنده

چکیده

خوشحالم که به جمع اندیشمندان در این همایش، مباحث خود را ارائه می‌نمایم. اگرچه این همایش به دور از «جهان اسلام» که محور بحث و مقصود آن است، برگزار می‌شود؛ اما جای خوشبختی است که چنین همایشی در یک مرکز جهانی، واقع در کشوری، برپا می‌شود که شاهد گونه‌ای از تکثر در دین، مذهب، زبان، رنگ و نژاداست که در حال حاضر هیچ کشوری در هیچ نقطه جهان شاهد تکثری بدین پایه نیست.

کلیدواژه‌ها