اجلاس اقتصادی اروپا در سال 2001

نویسنده

چکیده

در سال 1970، کلاوس شواب (Klaus Schwab)، استاد مدیریت تجاری، با هدف ترسیم یک استراتژی منسجم برای تجارت اروپایی و قادر ساختن اروپا برای مقابله با چالش‌های بازار بین‌المللی، بازیگران کلیدی اروپایی را به حضور در اجلاسی غیررسمی در داووس سوئیس در سال 1971 دعوت کرد. این ابتکار وی با حمایت کمیسیون جوامع اروپایی و اتحادیه‌های صنعتی اروپایی روبرو شد.

کلیدواژه‌ها