یک بررسی تاریخی؛ زنان و پژوهش‌های علمی نو

نویسنده

چکیده

اگر همان‌گونه که یکی از انسان شناسانان معروف گفته است: «علم، شیوه شناخت در جامعه صنعتی» باشد دراین صورت بررسی جایگاه حاشیه‌ای زنان در علم-از زمان انقلاب علمی در قرن هفدهم تا انقلاب اطلاعات و تکنولوژی زیست در اواخر قرن بیستم-می‌تواند بینش ما را نسبت به نظم اجتماعی بین‌المللی و فزاینده جامعه نوین نافذتر سازد.

کلیدواژه‌ها