تروریسم در فراز و فرود تاریخ

نویسنده

چکیده

تروریسم از پدیده‌هایی است که در زمان ما بسیار درباره آن سخن گفته می‌شود ولی هنچنان به کمترین شناختی از آن اکتفا شده است. نمودهای امروزی آن در کتاب‌ها، تک‌نگاری‌ها، مقالات، نمایشنامه‌ها، داستان‌ها و فیلم‌ها مورد بحث قرار گرفته ولی کمتر به تاریخچه تکوین و دگردیسی این پدیده پرداخته شده است. اما به روشنی پیداست که بدون آگاهی از سیر تحول تاریخی این پدیده نمی‌توان به شناختی شایسته از آن که راهگشای درمان این عارضه ناگوار اجتماعی باشد دست یافت. این مقاله کوششی است برای روشن ساختن همین زوایای تاریک و برطرف ساختن این ابهامات.

کلیدواژه‌ها