چشم‌انداز امنیتی دریای خزر

نویسنده

چکیده

آقای دکتر عباس ملکی: در بحث رویکرد سیاسی امنیتی به دریای خزر، اولین موضوع مسئله گسترش ناتو به شرق است. در حال حاضر مجارستان، چک و لهستان عضو کامل ناتو شده‌اند، برخی دیگر در حال عضو شدن هستند و برخی هم در برناخمه مشارکت برای صلح عضو هستند. کشورهای حاشیه دریای خزر عموماً عضو این برنامه هستند. بنابراین، مسئله نگاه به ناتو یکی از مسائل مهمی است که باید در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها