موج نوین سکولارزدایی

نویسنده

چکیده

چند سال پیش اولین جلد از مجموعه به اصطلاح «پروژه‌ی بنیادگرایی» را بر روی میز کار خود دیدم. پروژه‌ی بنیادگرایی تحت سرپرستی و ریاست مارتین مارتی، مورخ مشهور تاریخ کلیسا در دانشگاه شیکاگو به مرحله اجرا درآمد و بودجه آن را بنیاد مک آرتور تأمین می‌کرد. تنی چند از پژوهشگران شناخته شده در این پروژه حضور داشتند و لذا مطالب منتشر شده از کیفیتی عالی برخوردار هستند.

کلیدواژه‌ها