راهبرد تأمین انرژی در بخش حمل و نقل کشور

نویسنده

چکیده

در جهان و به تبع آن در کشور ما حمل ونقل اساساً وابسته به انرژی نفت است. در حالی که بخش حمل و نقل روندی روبه رشد در پیش دارد منابع نفت به تدریج کاهش می‌یابند. لذا سؤالاتی چند مطرح می‌شود:; 1- آیا کمبود نفت در آینده مشکلاتی را برای بخش حمل و نقل ایجاد خواهد کرد؟; 2- در این صورت، آیا منبع انرژی دیگری جایگزینی نفت وجود دارد؟; 3- آیا با توجه به وضع آینده انرژی، افزایش خودروها و شدت آلودگی محیط زیست تجدید نظر در سیاست‌های بخش حمل و نقل ضروری ست؟

کلیدواژه‌ها