پیکارهای انتخاباتی و وسایل نوین ارتباطی

نویسنده

چکیده

مبارزات انتخاباتی با به کارگیری آخرین فنون و روش‌های ترغیب و ارتباطات کارآمد، تغییر و تحول می‌یابند. از این دید، احزاب همانند تشکیلات تجاری هستند که در جستجوی تبلیغ کالاها وتولیدات خود هستند: یکی در جستجوی رأی است و دیگری در جستجوی فروش کالا. در اواخر قرن نوزدهم، بهترین اشکال تبلیغات انتخاباتی در بریتانیا عبارت بود از اعلامیه، پوستر و بیانیه‌های حزبی (manifesto) که فعالان حزب در حوزه‌های انتخاباتی (constituency) توزیع می‌کردند.

کلیدواژه‌ها