سلاح‌های کشتار جمعی در خاورمیانه و نقش کنوانسیون‌ها

نویسنده

چکیده

یکی از تحولات بسیار خطرناک که ظرف چند دهه گذشته در محیط امنیتی ایران رخ نموده، مسئله گسترش سلاح‌های کشتار جمعی (شیمیایی، میکربی و هسته‌ای) است. بر طبق منابع موجود در منطقه خاورمیانه و نیز در منطقه جنوب آسیا (هند و پاکستان) که همجوار مرزهای شرقی کشور است، دست کم 9 کشور به یک یا چند نوع از انواع سلاح‌های کشتار جمعی مجهز شده‌‌اند یا در این راه تلاش می‌کنند.

کلیدواژه‌ها