راهبردهای فهم پدیده اسلام‌هراسی بر پایه شرق‌شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

اسلام­هراسی عبارتاز خصومت غیرمنطقی برخی گروه­ها و جریانات غرب‌محور با مسلمانان است. دشمنی و خصومتمفروضبه لحاظنظریومرجعیتفکریبربنیادهاینظریمتعدد و نوعی گفتمانایدئولوژیک بسیارپیچیده متکی و مبتنی است که طبعاً برای شناخت عمیق­تر پدیده «اسلام­هراسی» ناگزیر از مراجعهبه منابع کلاسیک و معاصر مرتبط با آنها هستیم. در این مقاله، با گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه­ای معتبر و با بهره­گیری از روش توصیفی-تحلیلی، به واکاوی یکی از مهم­ترین مبانینظری اسلام­هراسی یعنی گفتمان «شرق­شناسی» به­ویژه رویکرد انتقادیادوارد سعید به آن و نیز تاریخچه، تعاریف و کارکردهای تاریخی این گفتمان، ازجمله خدمتبه سیاست و استعمار می­پردازیم.همچنین، نحوه تعامل قاطبه مستشرقان با اسلام و مهم­تر از آن، پیوند میان دو مفهوم اسلام­هراسی و شرق­شناسی موردبحث قرار خواهد گرفت. نتیجه نهایی، لزوم شناخت و بررسی انتقادی «کلیشه­های شرق­شناسانه» است که در سده‌هایاخیر، همواره به­عنوان منبع و مرجع اطلاعاتی غربیان از اسلام و مسلمانان مورداستناد قرارگرفته و به‌نوعی منشأ و ریشه اسلام­هراسی معاصر محسوب می­شوند. برخی از مشهورترین این کلیشه­ها عبارتنداز: عقب‌مانده و توسعه­نیافته، نابهنجار و منحرف، فرومایه و نازل، ثابت و یکنواخت، متحجر و متعصب، شرور و جنگ­طلب، تندرو و تروریست، خشونت­گرا و زن­ستیز و غیره.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategies to Understand Islamophobia on the Basis of Orientalism

چکیده [English]

Islamophobia is said to be an ‘unfounded hostility towards Islam and Muslims’. It is our contention that we need to rethink this definition, and see Islamophobia not as an ‘unfounded hostility’, but a hostility for which some reasons may exist. It is important to acknowledge that Islamophobia attitudes are rooted in a complex socio-political ideology. In order to understand Islamophobia, one should be familiar with classical texts and contemporary works related to explanatory frameworks such as Clash of Civilizations and Orientalism. In this article, Orientalism (especially Edward Said’s critical approach) as one of the most important conceptual frameworks will be discussed in detail. First, we review the history and definitions of Orientalism, its political functions and interaction between Islam and Orientalists during the past three centuries. After that, the main hypothesis of this article is examined: the concept of Islamophobia draws extensively on Orientalist cultural stereotypes; stereotypes that depict the Orient as “backward, crude, aberrant, irrational, invariable, fanatic, evil, militant, extremist, terrorist, feminine and sexually corrupt”. Overall, this article claims that Orientalism provides a classical framework in understanding relationships between the ‘West’ (and the ‘Rest’) and Muslims in particular.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islam
  • Islamophobia
  • Muslims
  • West
  • Orientalism
  • Edward Said