راهبرد ارتقای کیفیت آموزشی در نظام آموزش عالی ایران اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در دهه اخیر عواملی مانند بحران‏های اقتصادی، رشد سریع جمعیت، تقاضا برای آموزش بیشتر، رابطه بین آ‏موزش و اشتغال و تغییرات سریع فناوری و اطلاع‌رسانی بر روی اشتغال و مهارت‌های لازم برای بازار کار اثر گذاشته است. همچنین با تغییر نگاه قدرت از مقوله سخت‌افزاری به سمت قدرت هوشمند و نرم سبب شده است که کیفیت آموزش و پژوهش، ازجمله دغدغه‌های اصلی نظام‌های آموزش عالی در اغلب کشورهای جهان باشد. برخی از کشورها در دو دهه اخیر، از طریق ارزیابی و ارتقای مستمر کیفیت آموزشی، این تشویش را کاهش داده و در جهت رفع آن کوشیده‌اند؛ چراکه موفق‌ترین بازیگران در عرصه رقابت آنهایی هستند که هرچه سریع‌تر و باکیفیتی مناسب خود را به سطح استانداردهای مطلوب در گستره جهانی برسانند؛ بنابراین در میدان رقابت، عنصر وقت و زمان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و هرگونه اتلاف زمان به معنای عقب‌ماندن و شکست است. در این مقاله، ضمن اشاره به‌ضرورت ارتقای نظام کیفیت آموزشی مستمر آموزش عالی، ابتدا تجربه‌های به دست آمده برای ظرفیت‌سازی ارتقای نظام کیفیت آموزشی مورد تحلیل واقع شده است. همچنین با توجه به ملاک‌های موجود، به موفق‌ترین کوشش‌های مربوط به ظرفیت‌سازی اشاره شده است. بر این اساس راهبردهایی برای بهبود کیفیت آموزش عالی در سطح کشور، مورد بحث قرار گرفته است که ازجمله آنها می‌توان به تغییر در نگرش‌ها و بینش‌ها، مدیریت علمی، تمرکززدایی، نظام رقابتی برای جذب اساتید دانشگاه، پیوند دانشگاه و صنعت و فناوری، تعامل و توسعه علمی، ایجاد ساختار ارتباط دانشگاه با نهادها و سازمان‌های اجتماعی و... اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Strategy of Educational Quality Improvement in Islamic Iran's Higher Education System

چکیده [English]

In the last decade, factors such as economic crises, population growth, demand for further education, the relationship between education and employment, and rapid technological changes and information have affected, in particular, the employment and skills needed for the labor market. Also, changing the power of the hardware to smart and soft power has caused the quality of education and research to be one of the main concerns of higher education systems in most countries of the world. In the past two decades, some countries have reduced this concern by continuously evaluating and improving the quality of education and, in a faster and better way, reach the level of desirable global standards, and therefore, in the field of competition, the element of time has particular importance, and any waste of time means retardation and failure in reaching mentioned objectives. In this article, while referring to the necessity of improving the quality of continuing education system of higher education, first, the gained experience for capacity building of the educational system upgrade has been analyzed. Also, according to the existing criteria, the most successful efforts related to capacity building are mentioned. Accordingly, strategies to improve the quality of higher education in the country have been discussed, including the change in attitudes and insights, scientific management, decentralization, the competitive system for the employment of university professors, the link between university and industry and technology, interaction and scientific development, establishing the structure of university communication with institutions and social organizations, etc.

کلیدواژه‌ها [English]

  • educational quality
  • educational assessment
  • higher education system
  • strategy