همکاری راهبردی شرکت‌های صنعتی و بنگاه‌های جدید فناوری نانو، چالش‌ها و راهکارها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 


 

 


 

دستیابی به اقتدار، رفاه و تولید ثروت از طریق به‌کارگیری فناوری‌های پیشرفته مانند فناوری نانو، از راهبردهای کلان کشور محسوب می‌شود. این تحقیق با هدف واکاوی چالش‌های همکاری راهبردی شرکت‌های صنعتی و بنگاه‌های جدید فناوری نانو در فرایند توسعه محصول جدید و راهکارهای رفع آنها انجام شده و با استفاده از روش مطالعه موردی چندگانه طولانی‌مدت به بررسی پنج فرایند همکاری میان شرکت‌های صنعتی و بنگاه جدید فناوری نانو از سال 1389 تا 1396، پرداخته شده است. برای گردآوری داده‌ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته با مدیران بنگاه‌های جدید و شرکت‌های صنعتی و بررسی مستندات مانند توافقنامه‌ها و صورت‌جلسات و برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، از روش کدگذاری باز و محوری استفاده شد. برخی از چالش‌های همکاری عبارتند از عدم شناخت بنگاه جدید و شرکت صنعتی از یکدیگر و تفاوت نگاه دانشگاهی بنگاه و بینش سنتی شرکت صنعتی به نوآوری، طولانی‌شدن فرایند توسعه محصول جدید و پیچیدگی‌ها و هزینه‌های آن، ساده‌انگاری تولید محصولات مبتنی‌بر فناوری پیشرفته، ریسک‌ها و عدم اطمینان‌ها، بی‌عدالتی در تقسیم منافع حاصل از همکاری و عدم رغبت شرکت صنعتی به توسعه فناوری به حوزه‌های دیگر. مبتنی‌بر این چالش‌ها، راهکارهایی برای همکاری مؤثرتر ارائه شد.

تازه های تحقیق

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategic Cooperation Between Industrial Companies and New Nanotechnology Businesses: Challenges and Approache

چکیده [English]

 


 

 


 

Achieving power, excellence, and prosperity and wealth generation through utilization of new technologies such as nanotechnology is considered as one of Iran’s Meta-policies. This research was conducted to assess and analyze the cooperation of industrial companies and nanotechnology oriented businesses in a process of developing a new product. Its goal is to recognize major challenges and propose new approaches and solutions to overcome them. To do so, multiple long-term case studies method was implemented upon nanotechnology businesses from 2010 to 2017. To gather data for this article, semi-structured interviews were conducted with business managers and directors and company CEOs, also documents such as meeting agendas and agreements were analyzed to complement the interviews. To assess and analyze the date open and axial coding method was used. Some challenges include lack of knowledge between new businesses and industrial companies, existential discrepancy of academic knowledge of a new business and traditional ways of a company towards innovation of new products and services, prolonged process of developing a new product and its complexities and expenses,    oversimplified view of new product development, risks and mistrusts, unfair financial benefits made by cooperation and unwillingness of industrial companies to progress towards new fields of technologies. Based on the mentioned challenges, related approaches and solutions were compiled to resolve them

کلیدواژه‌ها [English]

  • Challenges and Approaches
  • Strategic cooperation
  • New Business
  • Industrial Company
  • New Product Development
  • Nanotechnology