شناخت راهبرد رسانه‌های فارسی‌زبان بیگانه، در مدیریت تصویرِ نهاد ولایت‌فقیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی و مطالعات انقلاب اسلامی، دانشگاه شاهد

2 کارشناس ارشد مدیریت رسانه، دانشگاه صدا و سیما (نویسنده مسئول)

3 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

 


 

با گسترش اهمیت رسانه‌ها در دیپلماسی عمومی جهانی، برخی کشورهای متخاصم اقدام به راه‌اندازی رسانه‌های فارسی‌زبان کرده‌اند. هر رسانه‌ای برای عملیات رسانه‌ای پیرامون موضوعات مدنظر خود، الگوی راهبردی دارد که براساس آن عمل می‌کند. این راهبردها، علاوه بر مشخص کردن هدف نهایی و جهت‌گیری کلان رسانه، به‌عنوان نقشه راهی است تا رسانه را در مسیر هدف اصلی خود قرار دهد. لذا شناخت راهبردهای عملیات رسانه‌ای این شبکه‎‌ها، برای مقابله با آن‌ها، حائزاهمیت است. دراین میان، نهاد ولایت‌فقیه، به‌عنوان یکی از نهادهای حیاتی نظام جمهوری اسلامی ایران، همواره مورد هجمه رسانه‌های مذکور بوده است. پژوهش حاضر با تمرکز بر نهاد ولایت‌فقیه، بر آن بوده تا مختصات راهبردی انگاره ارائه‌شده از این نهاد را ذیل شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان شناسایی و تبیین کند. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، ذیل نظریه بازنمایی، به تحلیل محتوای مضامین مرتبط با نهاد ولایت‌فقیه در یک بازه زمانی ده‌ساله (1387-1397) و در یازده رسانه فارسی‌زبان پرداخته است. نتایج این تحقیق نشان داد که راهبرد اصلی این رسانه‌ها به‌گونه‌ای است که از پنج بنیان مهم این نهاد اعتبارزدایی می‌کند. این راهبرد شامل اعتبارزدایی از شخص حقیقی ولی‌فقیه، بنیان‌ دینی و فکری این نهاد، وجه مردمی ولایت‌فقیه، پشتوانه قانونی و نهایتاً جنبه کارکردی نهاد ولایت‌فقیه است. این اعتبارزدایی به‌گونه‌ای صورت می‌پذیرد که در نهایت منجر به مشروعیت‌زدایی از این نهاد شده و لزوم حذف آن به مخاطب القا شود.

تازه های تحقیق

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cognition of Foreign Persian-Language Media Strategy, in Image Management of the Institution of Velayat-e Faqih

نویسندگان [English]

  • Parviz Amini 1
  • Seyed Abouzar KHoshbayan 2
  • Seyed Mohammadreza Fayazi 3
1 Assistant Professor, Department of Political Science and Islamic Revolution Studies, Shahed University, Tehran, Iran (Amini1300@gmail.com)
2 M.Sc. in Media Management, IRIB University, Tehran, Iran (Corresponding Author) (Ab.khoshbayan@gmail.com)
3 PhD student in Media Management, Islamic Azad University, Tehran, Iran (Seiedmrf@gmail.com)
چکیده [English]

 


 

With the expansion of the global importance of the media in public diplomacy, some of the belligerent countries have attempted to set up Persian-language media. All media outlets have a strategic basis for media operations on its subjects. These strategies not only specifying the ultimate objective and the orientation of media but also considered as a road map to put the media in the path regarding its principal goal. Therefore, it is crucial to recognize the media operations strategies of these networks to deal with them. Velayat-e Faqih, as an indispensable institution of the Islamic Republic of Iran, has always been under attack by the media campaign. This study focuses on Velayat-e Faqih institutions to identify and explain strategic peculiarities of the idea presented by this institution under Persian-speaking satellite networks. This research analyzes the content of topics related to Velayat-e Faqih institution in ten years (2008-2018) and eleven Persian-speaking media using the qualitative content analysis method. The results of this study revealed that the chief strategy of these networks tends to undermine the five significant principles of this institution including discrediting the true character of the Supreme Leader, the religious and intellectual foundations of this institution, the popular aspects of Velayat-e Faqih, legal support, and lastly the functioning aspect of Velayat-e Faqih institution. This invalidation convinced the public in a way that ultimately leads to the delegitimization of this institution and the necessity of its elimination. Indeed, the strategic goal of these med

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media Strategy
  • Persian-language Foreign media
  • Image Management
  • Velayat-e Faqih
  • Representation
 
 
اسفندیاری، شهاب. (1393). پرسش ها و توصیه هایی درباره مدیریت تصویر رهبری. مجله هابیل، شماره هفتم، ص. 46-48.
ایمان، محمدتقی. نوشادی، محمودرضا. (1390). تحلیل محتوای کیفی. فصلنامه پژوهش. سال 3. شماره 2.
انصاری،‌ المکاسب المحرمه، ۱۴۱۵ق، ج۳، ۵۴۵
خامنه‌ای، سیدعلی. احصاء شده از WWW.KHAMENEI.IR
جوادی آملی، ولایت فقیه، ۱۳۷۸. انتشارات اسراء. ص۱۲۹
شورای نگهبان، اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، احصا شده در تاریخ 30 تیر 1399 از آدرس زیر
https://www.shora-gc.ir/fa/news/4707/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-% D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8% B3% D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D9%87% D9% 88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7% D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
صلواتیان، سیاوش. فیاضی، سید محمدرضا. رزمجو، علی اکبر. (1396). اهرمهای تغییر در فرایند مدیریت تصویر در سازمان صداوسیما. فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی، سال هفتم، شماره 25
فیاضی بروجنی، سید محمدرضا (1398). مدیریت تصویر مقام معظم رهبری. تهران: مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صداوسیما.
فیرحی، داوود. نظام سیاسی و دولت در اسلام، ۱۳۸۶، ص۲۴۲و۲۴۳.
ویکی فقه، احصا شده از آدرس اینترنتی زیر به تاریخ 6 تیر ماه 1399
http://wikifeqh.ir/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87
محمدخانی, محمد. (1390). بررسی ساختار و محتوای برنامه‌های شبکه تلویزیونی ماهواره‏ای بی‌بی‌سی فارسی. تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
مولانا, حمید. (1375). رسانه ها و انگاره سازی. (غ. تاجیک, تدوین) فصلنامه رسانه, 10-18.
ناصری طاهری، عباس. صلواتیان، سیاوش. ملک محمدی، مرتضی. (1398). تصویرپردازی صحیح از اسلام در شبکه پرس‌ تی‌وی متناسب با ویژگی‌های مخاطبان جوانِ اروپا و آمریکای شمالی. پژوهش‌های راهبردی سیاست. سال هشتم. شماره 30 (پیاپی 60). صفحه 140 الی 172
نای، جوزف. (1387) قدرت نرم. ترجمه سید محسن روحانی و مهدی ذوالفقاری، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)
نقیب السادات, سیدرضا. (1388). نقش رسانه به عنوان ابزارهای جنگ رسانهای. تهران: رسا.
 
Fazio, R. (2007); Social changes and population.The journal of social science,19,141-150
Hall,, S., & Jhally, S. (2007). Representation & the Media. Northampton: MA: Media Education Foundation.
Hall, Stuart(1997). The Work of Representation, In Cultural Representation and Signifying Practice, Sage Publication
Khatib, L. (2012). Hizbullah’s Image Management Strategy. Los Angeles: FIGUEROA PRESS.
Leonard, Mark (2002), Public Diplomacy, NewYork: The Foreign Policy Center.
Mohd Don, Zuraidah. May, Alan. (2013) The discursive representation of Iran’s supreme leader in online media. Discourse & Society Journal. Vol 24, Issue 6
Maxwell, J. A. (2004). Qualitative Research Design: An Interactive Approach (2nd ed.). London, England: Sage Publications.
Yu, Xintian. (2008). “The Role of Soft Power in China’s Foreign Strategy”. China International Studies: Guoji Wenti, Yanjiu, vol. 11(5).