اهداف راهبردی نظام نخبگانی در اندیشه مقام معظم رهبری (مدظله‏العالی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش‌آموخته دکترای بررسی مسائل اجتماعی ایران، دانشکده علوم اجتماعی

چکیده

نخبگان، سرمایه های انسانی عظیم هر کشوری محسوب می‌شوند. مدیریت امور نخبگان نیازمند انسجام و همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی مرتبط با امور نخبگان تحت عنوان «نظام نخبگانی» است. در حال حاضر یکی از مسائل نظام نخبگانی کشور، عدم برنامه ریزیِ جامع و فقدان مدیریت راهبردی در امور نخبگان است که منجر به ایجادِ چالش‌های متعددی درزمینه مدیریت امور نخبگان شده است. نخستین گام در برنامه‌ریزی راهبردی امور نخبگان، ترسیم و تدوین اهداف راهبردی نظام نخبگانی است. از این روی هدف مقاله حاضر عبارت است از بررسی اهداف راهبردی نظام نخبگانی کشور در اندیشه مقام معظم رهبری. برای دستیابی به هدف مذکور، از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. واحد تحلیل عبارت است از متون کلیه بیانات معظم‌له طی سال‏های 1381 تا 1397 در دیدار با نخبگان.
از کدگذاری و تحلیل بیانات مقام معظم رهبری در رابطه با موضوع تحقیق، 6 مضمون فراگیر، 11 مضمون سازمان‌دهنده و 36 مضمون پایه به عنوان اهداف راهبردی نظام نخبگانی کشور استخراج گردید. در مجموع می‌توان گفت اهداف راهبردی نظام نخبگانی کشور در اندیشه مقام معظم رهبری عبارتند از: تقویت اثرگذاری نخبگان در عرصه‌های ملی، بین المللی، فرهنگی و اجتماعی، اصلاح و ارتقای انگیزه نخبگان، الگوسازی و تکریم از نخبگان، شناسایی به‌موقع و صحیح نخبگان همراه با توجه به مخاطرات شناسایی این گروه، پرورش نخبگان از سنین پایین (مرحله بروز استعداد) تا مرحله نخبگی و پشتیبانی فرصت‌آفرین از آن‌ها. نظام نخبگانی در کنار اهداف راهبردی مذکور، ماموریت تعالی سازمانی نیز دارد یعنی موظف به رشد و

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Strategic Objectives of the Elite System in the Thought of the Supreme Leader

نویسنده [English]

  • Mansoureh Mehdizadeh
PhD Student in Social Studies of Iran, Faculty of Social Sciences
چکیده [English]

Elites are the enormous human asset in each country. Elite affairs management requires the collaboration of all executive agencies associated with elite affairs under the title of "Elite System". Currently, one of the obstacles concerning the elite system is the lack of comprehensive plan and strategic management within elite affairs, which has led to several challenges in the management of elite affairs. The first step in the elite affairs strategic planning is to draw and formulate the strategic ends of the elite system, so this paper intends to investigate the strategic goals of this concept in the thought of the Supreme Leader. The thematic analysis method was used to accomplish the mentioned goal. The analysis unit consists of texts of all the Supreme Leader's statements in meeting with the elites in the period of 2002-2018.
By analyzing and coding the comments of the Supreme Leader concerning the research subject, 6 comprehensive, 11 organizing, and 36 fundamental themes were extracted as the country's elite system strategic goals. In general, it can be said that the country's elite system strategic goals in the opinion of the Supreme Leader are: Strengthening the effectiveness of elites in national, international, cultural, and social fields; enhancing and promoting elite motivation; modeling and honoring elites; timely and accurate identification of elites along with the risks of identifying this group; raising elites from an early age (talent development stage) to elite stage and supporting them. The elite system along with the mentioned

کلیدواژه‌ها [English]

  • Goals
  • Strategy
  • Elite System
  • Supreme Leader
اخوان کاظمی، بهرام (1391) راهبردها و بایسته‏های سیاست خارجی و دیپلماسی جمهوری اسلامی از دیدگاه امام خمینی - ره - و مقام معظم رهبری، مجله رهیافت انقلاب اسلامی،  19، 24-3.
اساسنامه بنیاد ملی نخبگان، 1384.
اصغری، محمود (1394) اقتصاد مقاومتی؛ چیستی، چرایی، مبانی، مؤلفه ها، اهداف و راهبردها (در کلام مقام معظم رهبری حفظه الله)، مجله پژوهش‏های اجتماعی اسلامی، شماره 104، 116-83.
افتخاری، اصغر، باباهادی، محمدباقر (1398) راهبردها و سیاست‌های ارتقای کارآمدی نظام اسلامی در اندیشه مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی)، مجله راهبرد، 90، 33-5.
باقری مقدم، ناصر، قاضی نوری، سید سپهر، معلمی، عنایت اله، موسوی درچه، سید مسلم (1397) روش‌شناسی تدوین اسناد ملی فناوری‌های راهبردی، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور.
برنامه راهبردی بنیاد ملی نخبگان (مرداد 92).
بیانات مقام معظم رهبری (مدظله‏العالی) بیانات در دیدار شرکت‌کنندگان در هفتمین همایش ملی نخبگان جوان 17/۰۷/92
بیانات مقام معظم رهبری (مدظله‏العالی) در دیدار اساتید دانشگاه‌ 21/۰۷/84
بیانات مقام معظم رهبری (مدظله‏العالی) در دیدار جمعی از نخبگان علمی 03/۰۷/1381
بیانات مقام معظم رهبری (مدظله‏العالی) در دیدار جمعی از نخبگان علمی 05/۰۷/83
بیانات مقام معظم رهبری (مدظله‏العالی) در دیدار جمعی از نخبگان علمی 21/۱۱/82
بیانات مقام معظم رهبری (مدظله‏العالی) در دیدار جمعی از نخبگان و برگزیدگان علمی 13/۰۷/90
بیانات مقام معظم رهبری (مدظله‏العالی) در دیدار دانشجویان دانشگاه‌های استان یزد 13/۱۰/86
بیانات مقام معظم رهبری (مدظله‏العالی) در دیدار شرکت‌کنندگان در ششمین همایش ملی نخبگان جوان 12/۰۷/1391
بیانات مقام معظم رهبری (مدظله‏العالی) در دیدار شرکت‌کنندگان در نهمین همایش ملی نخبگان فردا 22/۰۷/1394
بیانات مقام معظم رهبری (مدظله‏العالی) در دیدار شرکت‌کنندگان در هفتمین همایش ملی نخبگان جوان 17/۰۷/1392
بیانات مقام معظم رهبری (مدظله‏العالی) در دیدار نخبگان جوان با رهبر انقلاب 2۵/۰۶/8۵
بیانات مقام معظم رهبری (مدظله‏العالی) در دیدار نخبگان جوان دانشگاهی 05/۰۶/87
بیانات مقام معظم رهبری (مدظله‏العالی) در دیدار نخبگان جوان علمی26 /۰۷/1396
بیانات مقام معظم رهبری (مدظله‏العالی) در دیدار نخبگان علمی جوان 28/۰۷/95
بیانات مقام معظم رهبری (مدظله‏العالی) در دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی با رهبر انقلاب 25/۰۷/1397
ترابی، یوسف، پیروزفر، مهدی (1397) دولت مطلوب و کارآمد اسلامی در سپهر اندیشه مقام معظم رهبری، مجله رهیافت انقلاب اسلامی، 43، 26-3.
جابرانصاری، محمدرضا، پارسائیان، افشین (1396)  مدل ارائه مطلوب خدمات عمومی، با بهره‌گیری از دیدگاه مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی)، مجله مطالعات قدرت نرم، 17، 172-160.
جهانگیری، محمدحسین، کیخسرو کیانی، حمید (1390) نیات راهبردی راهبران و مدیران عالی نظام (به سفارش بنیاد ملی نخبگان).
حاتمی‌راد، منصور (1386) راهبردهای هسته‏ای از دیدگاه مقام معظم رهبری، دو فصلنامه مطالعات قدرت نرم، 87، 129-122.
حاجی پور، بهمن، بهادران شیروان، مصطفی (1391) شایستگی‌های محوری دانشگاه مطلوب با تاکید بر اندیشه های مقام معظم رهبری، مجله مدیریت در دانشگاه اسلامی، 2، 250-227.
حاجی‏پور، بهمن، طیبی ابوالحسنی، سید امیرحسین و عزیزیان کلخوران، زهرا (1395) تحلیل محتوای حوزه مدیریت راهبردی (مطالعه موردی: فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی)، پژوهش‏های مدیریت راهبردی، 22 (62)، 47-13.
خبرگزاری مشرق (16/05/98)، آخرین آمار از جمعیت کشور در سال ۹۸، برگرفته از mshrgh.ir/981981.
خبرگزاری ایسنا (25/02/97)، پرهیز از سیاسی‌کاری در زمینه ماندگاری نیروی انسانی در کشور، برگرفته ازhttps://www.isna.ir/news/97022513972.
داودآبادی، محسن، باقری فرد، محمدحسین (1389) اصول و سیاست های حاکم بر مهندسی فرهنگی کشور از دیدگاه مقام معظم رهبری، نشریه مهندسی فرهنگی، 45 و 46، 17-10.
دری نوگورانی، حسین، عباس‌زاده، حسن، نقی‌زاده، یحیی (1398) طراحی راهبردهای دفاع اقتصادی (برگرفته از رهنمودها و اسناد ابلاغی مقام معظم رهبری)، فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک، 76، 138-117.
ذاکری، محمد، اسدی، اسماعیل (1395)  بررسی مأموریت ها و کارکردهای نظام آموزش عالی درراستای اقدام و عمل اقتصاد مقاومتی براساس دیدگاه‌های مقام معظم رهبری، مجله رهیافت انقلاب اسلامی، 35، 66-47.
رجب بیگی، مجتبی، فروزنده، لطف‌اله، مرتضوی، مهدی و بیگدلی، اعظم (1390) تدوین اهداف راهبردی و ارائه مدلی برای دستیابی به آن‌ها با رویکرد ارزیابی متوازن، نشریه فرایند مدیریت و توسعه، شماره 76.
رستمی‌نیا، محمد اسماعیل (1397) الگوی تفکر راهبردی در اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری، فصلنامه پژوهش‏های سیاست اسلامی، 13، 83-59.
رضوانی، حمیدرضا، شیروانی، فاطمه (۱۳۸۹) ماموریت، چشم‌انداز، ارزش‏ها و مقصد استراتژیک سازمان: تفاوت و تشابه، پنجمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت استراتژیک.
سلطانی، محمدرضا، خانی، علی (1395) استخراج معیارهای ارزیابی عملکرد دستگاه های فرهنگی مبتنی بر انتظارات و مطالبات مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی)، مجله مدیریت اسلامی، شماره 2.
سند راهبردی کشور در امور نخبگان، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در مهر 1391.
شاه آبادی، ابوالفضل و صالحی، مرضیه (1396) تأثیر بهبود مدیریت فراوانی منابع طبیعی از کانال حکمرانی بر مهاجرت نخبگان، پژوهشنامه بازرگانی، 83: 103-134.
شبکه تحلیل‌گران تکنولوژی ایران (ایتان) (1390) استخراج اصول راهبردی تأمین نیاز فرهنگی استعدادهای برتر (به سفارش بنیاد ملی نخبگان).
عابدی جعفری، حسن، تسلیمی، محمد سعید، فقیهی، ابوالحسن، شیخ‏زاده، محمد (1390) تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده‏های کیفی، فصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی، 5 (2)، 198-151.
فرتوک‌زاده، حمیدرضا و حسن اشراقی (1387) مدل‌سازی دینامیکی پدیده مهاجرت نخبگان و نقش نظام آموزش عالی در آن، پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 50: 139-169.
فلاح تفتی، سعید، کردناییج، اسد‌الله، خداداد حسینی، سید حمید، جمالی افوسی، مجید (1393) توسعه اهداف راهبردی کارت امتیازی متوازن در دو سطح سازمان و اکوسیستم کسب و کار در صنعت بانکداری ایران، نشریه اندیشه مدیریت راهبردی، سال نهم، شماره اول، صص 24-5.
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ -۱۳۹۶).
گودرزی، غلامرضا، رمضانپور نامقی، امین (1389) بررسی نقش مدیریت راهبردی هزینه در رضایت مشتری؛ نمونه مطالعه، گروه صنعتی ایران خودرو، اندیشه مدیریت راهبردی، 4 (2)، 182-149
مارشال ریو، جان (1387) انگیزش و هیجان. ترجمه یحیی سید محمدی، تهران: نشر ویرایش.
مبینی دهکردی، علی، ربانی، آرزو (1391) مدیریت راهبردی مبتنی بر ارزش در سطح سازمان، فصلنامه مجلس و راهبرد، 70، 101-63.
محمدی لرد، عبدالمحمود (1392) مدل تحلیل راهبردی در اندیشه مقام معظم رهبری، فصلنامه مطالعات راهبردی، 62، 29-7.
مسلمی، حسین، فاضلی، سیدطاهر (1397) مدل تحلیلی راهبرد در منظومه فکری مقام معظم رهبری، مجله راهبرد، 89، 94-67.
منتظران، جاوید، تاج‌آبادی، حسین (1395) بررسی اهداف و اصول امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران از منظر امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، دو فصلنامه قدرت نرم، 14، 101-73.
 
Kelo, Maria & Bernd, Wchter. (2004). Brain drain brain gain migration in the European Union after enlargement. http://www.aca-secretariat.be/ fileadmin/ aca_docs/documents/reports/Migration.pdf
Nunn, Nathan, (2007). "Historical legacies: A model linking Africa's past to its current underdevelopment, Journal of Development Economics, Elsevier, 83(1), 157-175.