فهرست مقالات


شماره 84 سال 26
پاییز 1396
دانلود فایل

  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13960801821515003391 تحلیلی انتقادی و راهبردی بر پیش‌فرض‌های مدون دانش آینده‌پژوهی
مهدی احمدیان
محمد مهدی ذوالفقارزاده
علی‌اصغر پورعزت
2 13960801838175003392 الگوی نهادی آینده‌نگاری راهبردی منطقه‌ای در نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ایران
حسنعلی اصغری
حاکم قاسمی
عین‌الله کشاورز ترک
3 13960801853185003393 موانع توسعه صنعت نفت در آینده با بررسی عوامل رکود صنعت ایران در دوره زمانی(1393-1383)
احمد ساعی
مریم پاشنگ
4 1396080191255003394 تجربه تحریم؛ راهبردی برای شناخت آسیب‌پذیری‌ها و تحقق اقتصاد مقاومتی در جمهوری اسلامی ایران
محسن بیات
5 13960801920345003395 دکترین مسئولیت‌ حمایت: تبیین رویکرد قدرت‌های بزرگ در قبال بحران‌های لیبی و یمن
زهرا دولت‌خواه
نوذر شفیعی
6 13960801927535003396 سیاست‌های اصلی در ‌تدوین و اجرای راهبردهای آموزش محیط‌زیست در برنامه ششم توسعه
محمد بیرجندی
سیدمحمد شبیری
مریم لاریجانی
7 139608011056565003397 دیپلماسی اقتصادی؛ رهیافتی برای افزایش قدرت ملی ایران
سید مسعود موسوی شفایی
همت ایمانی
8 1396080111235003398 ارزیابی سیاست‌گذاری رسانه‌ای در سازمان صداوسیما: مطالعه موردی سند چشم‌انداز افق رسانه
احمد پاکزاد
علی خواجه نایینی