فهرست مقالات


شماره 81 سال 25
زمستان 1395
دانلود فایل

  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13951224140355002783 استخراج شاخص‌های کلیدی توسعه پژوهش با روش دلفی فازی ایشیکاوا برای بخش بهداشت و درمان
امیرعلی سیف‌الدین اصل
فاطمه ثقفی
محمد مهدی ذوالفقارزاده
مهدی حمیدی
محمد عسکریان
2 139512241427535002784 جایگاه ارتباطات آیینی به‌منظور ترویج گفتمان توسعه در ایران (مورد مطالعه: چشم‌انداز بيست‌ساله و ایران 1404)
علیرضا باقری ده آبادی
علی‌اکبر فرهنگی
محمد سلطانی‌فر
افسانه مظفری
3 13951224157595002785 دانشگاه در فرایند توسعه پایدار از اقتصاد مقاومتی
روح الله باقری مجد
میرمحمد سیدعباس‌زاده
محمد حسنی
یدالله مهرعلیزاده
ابراهیم صالحی عمران
4 13951224152505002787 آلودگی هوای شهری و مسئولیت راهبردی دولت در پرتو امنیت محیط‌زیستی
مسعود فریادی
5 139512241531155002788 هیدروپلیتیک و امنیت ملی (مطالعه موردی: کشورهای منطقه خلیج‌فارس)
سید شمس الدین صادقی
6 139512241539145002789 تحلیلی بر تاب‌آوری منابع آب در فرایند حکمرانی سرزمین فلات ایران
سیده آل محمد
بهرام ملک‌محمدی
احمدرضا یاوری
مهسا یزدان‌پناه
7 139512241549545002790 راهبرد رسانه ملی در توسعه یا گسترش سرمایه اجتماعی
علی دارابی
8 13951225827335002791 تحول در مأموریت‌های ناتو و ضرورت تقویت رژیم نظارتی در حقوق بین‌الملل (راهبرد مسئولیت‌پذیری ناتو)
محمود محمدی
ابومحمد عسگرخانی
9 13951225841485002792 ارائه روش مهندسی آینده در سیستم‌های پیچیده
علی مبینی دهکردی
حسن بشیری
10 13951225852215002793 چالش در آموزش محتوایی روش‌شناسی کیفی در مطالعات شهرسازی «از تحلیل کیفیت‌ها تا اعتمادپذیری یافته‌ها»
رضا خیرالدین
ابراهیم دلایی میلان
11 139512259355002794 ارائه مدلي به منظور بررسي تأثيرپذيري استراتژي‌هاي سازمان از ريسك‌هاي بالقوه و بالفعل
مریم دهقان باغی
مهدی افخمی اردکانی
مریم ایوبی
نوشین حیدری
12 1395122591325002795 حکمرانی خوب شهری در ایران: اولویت‌بندی مؤلفه‌ها و معرفه‌ها
علی‌اصغر آدینه‌وند
مهدی علیان