فهرست مقالات


شماره 80 سال 25
پاییز 1395
دانلود فایل

  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139510261136395002595 راهبرد و دیپلماسی رقابتی قدرت‌های بزرگ در آمریکای ‌لاتین
مسعود اسلامی
بهنام دنیاجو
2 13951026115255002597 بررسی تطبیقی نگاه به اسرائیل درگفتمان سیاست خارجی ایران (مطالعه موردی گفتمان غرب‌گرای پهلوی دوم و گفتمان اسلام‌ سیاسی امام خمینی(ره))
جواد عرب عامری
محمدجعفر جوادی‌ارجمند
3 13951026126415002599 تحولات اوکراین و تأثیر آن بر نظام بین‌الملل
سعید وثوقی
عسگر صفری
سعیده مرادی فر
4 139510261216325002600 چشم‌انداز آینده ژئوانرژی خلیج‌فارس و جایگاه ایران
لیلا رحمتی‌پور
هادی آجیلی
5 139510261225515002601 الگوی تقابل بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در منازعات داخلی سوریه و عراق (2015-2011)
سید امیر نیاکویی
علی اصغر ستوده
6 139510261612335002602 اقیانوس منجمد شمالی، صحنه عملياتي قرن 21يا طلوع طالع روسيه
حسین عرب
7 139510261618295002603 رقابت سیاسی و راهبرد جمهوری اسلامی ایران در ترسیم وضعیت مطلوب
محمدرضا حسینی
8 139510261624415002604 مسئولیت بین‌المللی بازیگران غیردولتی در فضای ماورای جوّ
حسن نواده توپچی
وحید بذّار
9 13951027826205002606 ضرورت نگاه فراملی به امنیت انرژی
احمد ساعی
مریم پاشنگ
10 13951027833565002607 بررسی رابطه میان استفاده از محتوای سیاسی وب‌سایت‌های داخلی و خارجی و مشارکت سیاسی انتخاباتی (مطالعه موردی شهروندان همدان)
حسین رضایی
شهلا کاظمی‌پور
11 13951027850305002608 قدرت و بازتعریف نظریه برنامه‌ریزی شهری (با تأکید بر دیدگاه اقتصاد سیاسی فضا)
جواد ایمانی شاملو
مجتبی رفیعیان
12 1395102796535002609 جایگاه آموزش محیط‌زیست در سند چشم‌انداز 1404 و قانون اساسی ایران
مریم شیخ الاسلامی
سیدمحمد شبیری