فهرست مقالات


شماره 79 سال 25
تابستان 1395
دانلود فایل

  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139507051231355002315 چندجانبه‌گرایی؛ راهبرد چین در آسیای مرکزی
امیر روشن
محمدرضا فرجی
وحید رنجبر حیدری
2 139507051240515002316 ساختار منعطف، کلید موفقیت دی- 8 در آینده پیش رو
سهراب شهابی
شیدا نعمت‌اللهی
3 139507051251455002317 بررسی تأثیر نظارت سازمانی با رویکرد اسلامی بر فساد اداری در سازمان‌های دولتی ایران
امین نیک‌پور
علیرضا منظری توکلی
سنجر سلاجقه
مسعود پورکیانی
علیرضا عرب‌پور
4 1395070513465002318 اعتماد سیاسی: دیدگاه تطبیقی بین کشورهای اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی‌ایران
کرم‌اله دانش‌فرد
مریم ادیب‌زاده
5 139507051316505002320 چالش‌هاي قانوني استفاده از قراردادهاي مشاركت در توليد در صنعت نفت و گاز ايران
سیدنصرالله ابراهیمی
روح الله کهن هوش‌نژاد
6 139507051322535002322 برنامه سوم توسعه (1383-1379)؛ زمینه‌ها، اهداف،کامیابی‌ها و ناکامی‌ها
عباس مصلی‌نژاد
اصغر محمدزاده
7 1395070683835002330 آینده‌پژوهی سیاسی
محمدرحیم عیوضی
8 13950706846145002331 جامعه‌پذیری سیاسی بستری برای بازاریابی سیاسی رابطه‌مند
محمد طالاری
سید مسعود موسوی شفایی
9 13950706855505002332 تبیین پدیده نشاط و پویایی علمی در مراکز علمی از منظر نخبگان دانشگاهی: مطالعه‌ای با رویکرد پدیدارشناسی
زینب محمدزاده
کیوان صالحی
10 1395070694285002333 آسيب‌شناسي وضع موجود و ارائه‌ الگوي مطلوب مديريتي توسعه‌ منطقه‌اي در ایران
کرامت‌اله زیاری
علیرضا محمدی
11 139507061531515002335 مدل پارادایمی نهادهای کلان واسطه علم و فناوری کشور (مطالعه موردی: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دولت دهم)
محمدسعید تسلیمی
خلیل نوروزی
محمد عبدالحسین‌زاده
مجتبی جوادی
12 139508221254165002424 نظارت پیشگیرانه دولت؛ تقابل امنیت و آزادی
سیدمحمدصادق احمدی
محمد شمعی