فهرست مقالات


شماره 77 سال 24
زمستان 1394
دانلود فایل

  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139505231323555002180 ارائه مدل ده مرحله‌ای تدوین استراتژی منابع انسانی برمبنای نقاط مرجع استراتژیک
حامد دهقانان
احسان مهربان‌فر
محسن ورمزیار
2 139505231339375002181 مفهوم عدالت زيست‌محيطي و انعكاس آن در اسناد منطقه‌اي و بين‌المللي
مهدی عباسی سرمدی
رضا اسدی خمامی
3 139505231349595002182 دکترین مسئولیت حمایت: بررسی تطبیقی رویکرد اعضای دائم شورای امنیت در قبال بحران‌های لیبی و سوریه
زهرا دولت‌خواه
سیدجواد امام‌جمعه‌زاده
4 139505231355525002183 امنیت بین‌الملل در هزاره سوم و چالش‌های منشور برای مواجهه با تهدیدهای نوین
محمد آهنی امینه
فاطمه زهرا فتح‌اللهی
5 13950523147185002184 مسئوليت بین‌المللی دولت‌های ارسال‌کننده تسليحات به گروه‌های تروريستي در سوريه
عباس تدینی
سیدمصطفی کازرونی
6 139505231413215002185 تدوین راهبردهای مطلوب مدیریت پوشش خبری بحران هسته‌ای برای سیمای برون مرزی جمهوری اسلامی ایران (با توجه به سناریوی رفع تحریم‌ها
سعید سرابی
احمد امین‌فرد
7 139505231443175002186 دفاع مشروع در اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی
حسن حاجی‌تبار فیروزجایی
نسیم چیتگر
فائزه عیوضی
8 139505231449185002187 «زیست‌جهان یا نظام؟»، «زیست‌جهان و نظام؟» (بررسی تلفیق در اندیشه یورگن هابرماس)
فرهاد بیانی
فاطمه گلابی
پروین علیپور
9 13950523145745002188 امکان‌سنجی شکل‌گیری سامانه منطقه‌اي در شورای همکاری خلیج‌فارس
ابراهیم عباسی
محسن شکری
10 13950523152175002189 رويارويي اسلام و ليبراليسم در روی آوری به دموکراسي
علی رضا شجاعی زند
11 139505231531305002190 تأثیر نرخ ارز حقيقي بر تراز تجاری غیرنفتی (مقايسه تجربه ايران و تركيه)
محمداعظم رجبیان
مصطفی سلیمی‌فر
12 139505231540295002191 طراحی مدل کاربردی تعالی حرفه‌ای پرستاران؛ مطالعه کیفی با استفاده از نظریه پایور
علیرضا نیکبخت نصرآبادی
رفعت رضاپور نصرآباد
13 1395052316505002192 بررسی روابط راهبردهای منابع انسانی، تعهد سازمانی و حمایت سازمانی درک‌شده در بین کارکنان قوه ‌قضاییه
علی یاسینی
آیت سعادت طلب
اسماعیل شیرعلی