فهرست مقالات


شماره 76 سال 24
پاییز 1394
دانلود فایل

  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13941218828535001865 مصادیق عدول از اصول کلی حقوق کیفری در جرایم علیه امنیت
حسین میرمحمدصادقی
علی رحمتی
2 13941218832245001866 رویارویی با بی‌کیفری تروریسم؛ راهبردی نوین در پرتو تحولات نظام حقوق بین‌المللی کیفری
بهزاد رضوی‌فرد
پیمان نمامیان
3 13941218835415001867 پیشگیری از فساد اداری- مالی در پرتو «آیین‌نامه پیشگیری و مقابله نظام‌مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوۀ مجریه 1392»
امیرحسن نیازپور
4 13941218838405001868 جستاری در تقسیم‌بندی باب‌های فقهی و پیامدهای روش‌شناختی آن
رحیم نوبهار
5 13941218842135001869 آسیب‌شناسی آموزش و توسعۀ حقوق عمومی در ایران به‌مثابۀ دانشی راهبردی
محمدرضا ویژه
مهدی مهدوی زاهد
6 13941218847275001870 مسئلۀ نظارت اساسی قضات محاکم بر قوانین عادی
جواد تقی زاده
مرتضی نجابت خواه
عادله قلی‌زاده
7 13941218854215001871 جریان قاعدۀ استیمان در حوزۀ مسئولیت دولت اسلامی
قاسم محمدی
هادی شعبانی کندسری
مرتضی جمالی
8 13941218910385001872 مصونیت قضایی و مسئولیت بین‌المللی مقامات مهم دولت‌ها
علیرضا دیهیم
9 13941218927565001873 «بطلان سود بدون عهده» در بازارهای مالی اسلامی
جعفر جمالی
سهیلا نایبی
10 13941218933425001874 تحلیل حقوقی اوراق بهادار به‌مثابه ارزش
محمود باقری
نفیسه شوشی نسب