فهرست مقالات


شماره 75 سال 24
تابستان 1394
دانلود فایل

  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13941012830165001600 واکاوی فضاسازی رسانه‌ای آمریکا در پرونده‌ هسته‌ای ایران (بررسی موردی عملکرد صدای آمریکا)
محمدعلی شیرخانی
جواد حق‌گو
2 13941012834245001601 نارسايي حقوق بين‌الملل و حقوق بین‌الملل محیط‌زیست در حمایت از محيط‌زيست‌ بين‌الملل
عسکر جلالیان
3 13941012837205001602 اتحادیه‌اروپا و مدیریت موضوع هسته‌ای ‌ایران: تجزیه و تحلیل روندها و آینده‌پژوهی منافع
بهزاد خوش‌اندام
4 13941012844475001603 هویت، سیاست و زیست‌جهان
محسن جمشیدی
احسان کاظمی
5 13941012849315001604 مطالعۀ راهبردی ارتباط همکاری بین‌سازمانی با فعالیت‌های خدماتی و صنعتی
شهناز صداقت‌زادگان
6 13941012853455001605 اعتدال‌گرایی و تعادل سیاسی بایسته‌های سیاست اعتدال در سپهر سیاسی کنونی ایران
ابوالفضل دلاوری
7 13941012856365001606 تبیین جنگ عراق علیه ایران: تأملی بر نقش علّی مبارزه برای شناسایی
امین روان بد
عبدالعلی قوام
8 1394101290465001607 بررسي جامعه‌شناختی هزينه مبادله و تأثیر آن بر روي کنش اقتصادي کارآفرينان (مورد مطالعه: کارآفرينان استان همدان)
مجید خالقی‌فر
وحید قاسمی
رضا همتی
شکوفه فرهمند